Informace

Obchodní podmínky

Příprava na focení

Své požadavky na fotografii mě sdělte co nejdříve, dle toho bude vybrána i lokalita pro focení a přizpůsobený průběh focení, na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.

Volba oblečení je vždy na klientovi. Je proto nutné, abyste předem zvolili vhodné oblečení, pro vás pohodlné a pro vás a pro daný fotografovaný záměr typické. Doporučuji volit oblečení pokud možno barevně neutrální, jednobarevné, bez velkých reklamních ploch, obrázků a předem zvážit květované, pruhované, kostkované a jinak strakaté vzory a křiklavé barvy. Ženám sluší dlouhé volné, pokud možno jednobarevné šaty.

Pokud se bude fotit více lidí na jedné fotografii, je dobré promyslet vhodné oblečení k sobě ladící, jak barevně, tak typově. Je možné si na focení přinést více kusů oblečení a několikrát se během focení převléknout. Zvažte dopředu i vhodné doplňky, jako jsou spony, sluneční, ale i dioptrické brýle, různé druhy bižuterie apod. Dětem je možné vzít oblíbenou hračku, sportovní náčiní, hudební nástroj nebo věc pro ně typickou, pokud ji chcete s dítětem zaznamenat na fotografii.

Pro těhotenskou fotografii doporučuji přinést fotku ultrazvuku miminka, bodýčko, botičky, malou hračku apod., ale není to podmínkou. Těhotným ženám doporučuji dlouhé volnější jednobarevné šaty.

Pozor na věci, jako jsou náplasti, dětské tetování a další podobné věci, které nechcete na fotografiích mít. Je nutné je předem odstranit tak, aby po nich nebylo zarudlé místo nebo mě o nich včas informovat a domluvit se na postupu.

Vizážistka

Pokud chce klient využít služeb vizážistky, je nutné mě včas informovat, aby se přizpůsobil termín focení i na základě vytíženosti vizážistky. Platby za její služby jdou přímo za vizážistkou, dle jejích vlastních podmínek.

Cena a zálohy

Ceny se odvíjí od platného ceníku vyvěšeného na mých webových stránkách v sekci Ceník. Úhrada je možná pouze převodem na bankovní účet. Vystavenou fakturu zasílám až poté, co si klient vybere fotografie k úpravě z náhledů. Hotové fotky zasílám až po kompletním zaplacení zakázky.

Pro ateliérové focení a svatby je nutné předem uhradit zálohu za foceni. Termín focení bude rezervován, až po jejím uhrazení. Po zrušení termínu ateliérového focení nebo svatby ze strany klienta je záloha nevratná, ani ji nelze přesunout na jiný termín.

Zrušení termínu focení

O zrušení dohodnutého termínu focení z jakýchkoliv důvodu, mě prosím, co nejdříve informujte. Obratem vám nabídnu termín nový. Na focení je vhodné přijít včas, na smluveném místě čekám maximálně 15 min, pak místo opouštím, proto pozdní příchody včas hlaste. Pozdním příchodem ze strany klienta se neposouvá vyhrazený čas na focení.

Pokud budu muset zrušit termín focení já, z nějakého jiného důvodu, než je nepřízeň počasí nebo přijdu na smluvené focení se zpožděním, dostane klient 3 upravené fotografie navíc zdarma. V takovém případě se čas na focení nekrátí.

Fotí se za každého počasí, pokud vydatně neprší. V případě špatné předpovědi počasí se s klienty domlouvám na postupu nebo na jiném termínu.

Náhledy

Náhledy odesílám maximálně do 10 pracovních dní od data focení přes webovou galerii (www.nahledovky.cz).

Náhledy obsahují hrubý výběr ze všech vyfocených fotografií a provádím nad nimi základní úpravy, aby klient získal představu, jak bude fotka finálně vypadat. Náhledy zasílám ve zmenšené velikosti a chráněné vodoznakem. Výběr fotografií pro úpravu lze provést přímo přes webovou galerii. Je v zájmu klienta zaslat svůj výběr pro úpravu co nejdříve, nejlépe do 4 týdnů od zaslání náhledů, pak již nemusím být schopna dodržet navazující termíny pro zpracování fotografií. Pokud si nevyberete z náhledů do 1 roku od zaslání náhledů, zdrojové (RAW) fotografie bez upozornění smažu a již nebude možné získat plnou kvalitu upravených fotografií.

Výsledné fotografie

Výsledné fotografie zasílám do 10 pracovních dní od zaslání výběru klientem a po úplném zaplacení zakázky. V případě nemoci nebo dovolené se může tato doba prodloužit, klient bude o této skutečnosti vždy včas informován. Výsledné fotografie dodávám v plném rozlišení elektronicky v poměru stran 3:2 (standartní poměr stran tištěných fotografií), bez vodoznaku, se základními editačními úpravami v barevné a černobílé verzi. Základní editační úpravy představují ořez, vyvážení expozice, jas, kontrast, tonalita, vyvážení bílé, drobné retuše vady pleti apod. Výraznější retuše, zahrnující změnu vzhledu postav, bělení zubů, dobarvování vlasů, odstranění nevhodně koukajících částí oblečení, změny prostředí apod. provádím pouze po dohodě dle náročnosti a proveditelnosti a za domluvený příplatek.

Všechny fotografie z náhledů bez dalších dodatečných úprav dodávám pouze za příplatek a po dohodě, nejedná se o běžnou službu a nemusím vždy požadavku vyhovět.

Výsledné fotografie zasílám ke stažení přes webové uložiště (nejčastěji uschovna.cz) nebo po dohodě vkládám na server Zonerama jako soukromé album chráněné heslem. Doporučuji si stažené fotografie ihned řádně zazálohovat.

Tištěné fotografie, fotoalba a obrazy

Pokud si klient vybere fotografie i v tištěné podobě nebo v podobě obrazu, budou dodány buď osobně nebo zaslány poštou. Termín dodání bývá cca 4x do roka, kdy zpracovávám tisky z více zakázek najednou. O termínu bude vždy klient včas informován.

Reklamace

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není brán jako důvod k reklamaci zakázky.

Uchování fotografií

Výsledné fotografie uchovávám maximálně 1 rok od odevzdání zakázky, tj. den odeslání odkazu pro stažení fotografií.

Zdrojové (RAW) fotografie uchovávám maximálně 90 dní od odevzdání zakázky, tj. den odeslání odkazu pro stažení fotografií, a to pro případné reklamace v oblasti retuší nebo možnosti dokoupení dalších fotografií.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa. Fotografované osoby mohou bez předešlého souhlasu fotografa používat fotografie jen pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Souhlas se zveřejněním fotografií a poskytnutím osobních údajů

Uskutečněním focení dává klient souhlas s tím, že si můžu výsledné fotografie zveřejnit ve svém portfoliu na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. V případě, že klient nechce, abych fotografie zveřejňovala, musí mě o tom včas informovat, nejlépe ještě v den focení. V opačném případě, se bere tato skutečnost jako souhlas.

Osobní údaje, které budou fotografovi poskytnuty (jméno, telefonní číslo, email, adresa), pro plnění smluvního vztahu, budou zpracovávány po dobu následujících 10ti let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Fotograf prohlašuje, že veškeré tyto osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pro plnění smluvního vztahu a nebudou poskytovány třetím stranám či jinak zneužity. Dále nebudou použity pro zasílání obchodních nabídek.

Děkuji za přízeň
Jana Hodalová



Tyto podmínky jsou platné od 1. 10. 2022